Lista aktualności Lista aktualności

Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Niesulów"

Skarb Państwa -Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle
(zwane dalej „Zamawiającym”) zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę i montaż
zewnętrznych tablic edukacyjnych na ścieżkę edukacyjną Niesulów, oraz tablic
informacyjnych przy siedzibie Nadleśnictwa.