Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży drewna na serwisie e-drewno

 

Niesulów dn. 27.06.2017 r.

 

Informacja zamieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa Gidle

 

 

 Nadleśnictwo Gidle informuje że w miesiącu czerwcu 2017 r. planuje do sprzedaży  na serwisie e-drewno następujące grupy handlowo – gatunkowe

 

GHG  W_STANDARD  SO            -   500,00 m3

 

GHG  W_STANDARD  JS             -   11,00 m3

 

GHG  W_STANDARD  TP            -   37,00 m3

 

GHG  WK_BC  SO                          -   200,00 m3

 

GHG  S_S2B_GD   BK                  -   7,00 m3

 

GHG  S_S2B_GD   JS                   -   15,00 m3

 

GHG  S_S2B_GD   OL                   -   32,00 m3

 

GHG  S_S2B_CD   SO                  -   30,00 m3

 

GHG  S_S2A OS                            -   4,00 m3

 

GHG  S_S2A DB                            -   75,00 m3

 

GHG  S_S2A DB.C                        -   15,00 m3

 

GHG  S_S2A_OPAL   BRZ           -   200,00 m3

 

GHG  S_S2A_OPAL   DB             -   65,00 m3

 

GHG  S_S2A_OPAL   BK              -   24,00 m3

 

GHG  S_S2A_OPAL   DBC          -   10,00 m3

 

GHG  S_S2A_OPAL   JS              -   60,00 m3

 

GHG  S_S2A_OPAL   MD             -   10,00 m3

 

GHG  S_S2A_OPAL   SO             -   700,00 m3

 

GHG  S_S2A_OPAL   SW             -   12,00 m3

 

GHG  S_S2A_OPAL   OL              -   40,00 m3

 

GHG  S_S2A_OPAL KL                -   14,00 m3

 

GHG  S_S2A_OPAL   TP              -   18,00 m3

 

GHG  S_S2A_OPAL   WZ             -   16,00 m3

 

                                                   Podpisał

 

                                            Nadleśniczy Nadleśnictwa Gidle

                                             mgr inż. Jan Wiśniewski   

 

Sporządził:

Lidia Prabucka