Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństowymi

Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo Gidle sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór ten prowadzony jest na podstawie porozumień pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwem Gidle a Starostą Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz Starostą Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Łącznie Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami prywatnymi o powierzchni 6338 ha (24.05.2021r.)

 

Gmina Gidle, Radomsko, Mykanów, Kruszyna - osoba odpowiedzialna za nadzór w LN- Sebastian Ojrzyński (602508857)

Gmina Żytno, Kobiele Wielkie- osoba odpowiedzialna za nadzór w LN - Grzegorz Kaczorowski (602508843)

 

Gmina Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Koniecpol - osoba odpowiedzialna za nadzór w LN - Andrzej Borkowski (602508849)