Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństowymi

Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo Gidle sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór ten prowadzony jest na podstawie porozumień pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwem Gidle a Starostą Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz Starostą Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Łącznie Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami prywatnymi o powierzchni 6222 ha (01.01.2017r.).