Leśnictwa Leśnictwa

Dębowiec

Mariusz Kiełek
kom. 602 508 835

Dąbrowa Zielona

inż. Bogdan Stanisz
kom. 602 508 842

Brzozówki

mgr inż. Robert Łągiewka
kom. 602 508 837

Silnica

inż. Henryk Frączyk
kom. 602 508 846

Żytno

mgr inż. Jarosław Zalas
kom. 602 508 844

Niesulów

inż. Artur Marciniak
kom. 602 508 838

Zielonka

mgr inż. Sebastian Ojrzyński
kom. 602 508 857

Wikłów

inż. Grzegorz Piórkowski
kom. 606 656 507

Prusicko

mgr inż. Fabian Stacherski
kom. 501 038 074

Kruszyna

mgr inż. Marek Gajosek
kom. 668 197 404

Kłomnice

mgr inż. Andrzej Borkowski
kom. 602 508 849

Gospodarstwo Szkółkarskie

inż. Grzegorz Kaczorowski
+48 34 32 77 147; kom. 602 508 843

ul. Partyzantów 13

97-532 Żytno