Leśnictwa Leśnictwa

Dębowiec

Leśniczy -Mariusz Kiełek
kom. 602 508 835

Podleśniczy -Dariusz Kijański

kom.  608 550 574

Dąbrowa Zielona

Leśniczy - Bogdan Stanisz Podleśniczy - Sławomir Zaskórski
kom. 602 508 842, 602 508 839

Brzozówki

Leśniczy - Robert Łągiewka Podleśniczy - Jerzy Kutarba
kom. 602 508 837, 668 197 466

Silnica

Leśniczy - Tomasz Długosz Podleśniczy - Piotr Leśniak
kom. 602 508 854

Żytno

Leśniczy - Jarosław Zalas Podleśniczy -Marcin Tomczyk
kom. 602 508 844,

Niesulów

Leśniczy - Artur Marciniak Podleśniczy- Mateusz Dąbrowski
kom. 602 508 838, 602 508 861

Zielonka

Leśniczy - Sebastian Ojrzyński Podleśniczy - Krzysztof Rydz
kom. 602 508 857, 733 889 912

Wikłów

Leśniczy- Grzegorz Piórkowski
kom. 606 656 507,

Prusicko

Leśniczy- Fabian Stacherski Podleśniczy - Tomasz Banaszkiewicz
kom. 501 038 074, 602 508 848

Kruszyna

Leśniczy - Marek Gajosek Podleśniczy- Aleksander Wydmuch
kom. 668 197 404, 668 197 476

Kłomnice

Leśniczy- Andrzej Borkowski Podleśniczy- Adam Ciężki
kom. 602 508 849, 602 508 841

Gospodarstwo Szkółkarskie

inż. Grzegorz Kaczorowski
+48 34 32 77 147; kom. 602 508 843

ul. Partyzantów 13

97-532 Żytno