Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Gidle
PGL LP Nadleśnictwo Gidle
+ 48 34 32 72 970 + 48 34 32 72 971 + 48 34 32 72 972

Niesulów 3

97-540 Gidle

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gidle
Jan Wiśniewski
+ 48 34 32 72 970
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Gidle
Andrzej Stacherski
+ 48 34 32 72 970 wew. 311
Główny Księgowy Nadleśnictwa Gidle
Monika Zych
+ 48 34 32 72 970 wew. 611
Sekretarz Nadleśnictwa Gidle
Krzysztof Cichoń
+ 48 34 32 72 970 wew. 671;
Kierownik Ośrodka Szkoleniowego Operatorów Maszyn Leśnych
Przemysław Poroszewski
+ 48 34 32 72 970 wew. 673; kom. 602 508 860

Dział Gospodarki Leśnej

Katarzyna Fijołek-Sapis
Specjalista SL ds.hodowli lasu
Tel.: + 48 34 32 72 970 wew. 332
Lidia Prabucka
Specjalista SL ds. pozyskania drewna i marketingu
Tel.: + 48 34 32 72 970 wew. 331 kom. 535 795 434
Karol Cudak
Specjalista SL ds. stanu posiadania LMN
Tel.: + 48 34 32 72 970 wew. 333
Ewelina Nowak
Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji leśnej
Tel.: + 48 34 32 72 970 wew. 334

Dział Finansowo-Księgowy

Paulina Krakowiak
Księgowa
Tel.: + 48 34 32 72 970 wew. 600
Agnieszka Oberska
Księgowa
Tel.: + 48 34 32 72 970
Katarzyna Nicerska
Księgowa
Tel.: + 48 34 32 72 970 wew. 612
Anna Nowak
Starsza Księgowa
Tel.: + 48 34 32 72 970 wew. 615
Żanna Cichoń
Księgowa
Tel.: + 48 34 32 72 970 wew.614

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Agnieszka Chamala
Referent
Tel.: + 48 34 32 72 970 wew. 675
Krzysztof Kaczmarek
Specjalista ds. BHP i administracji
Tel.: + 48 34 32 72 970 wew. 672

Ośrodek Szkoleniowy Operatorów Maszyn Leśnych

Adrian Stryjewski
Starszy Specjalista SL
Tel.: + 48 34 32 72 970 wew. 673

Posterunek Straży Leśnej

Mariusz Rygał
Strażnik leśny
Tel.: + 48 34 32 72 970 wew. 221; kom. 668 518 971
Konrad Rokita
Komendant Straży Leśnej
Tel.: + 48 34 32 72 970 wew. 222

Starszy Specjalista ds. kadr

Agnieszka Kucharska
Tel.: + 48 34 32 72 970

Inżynierowie Nadzoru

Dariusz Perliński
Inżynier nadzoru
Tel.: + 48 34 32 72 970 wew. 211; kom. 602 508 855
Dariusz Kucharski
Inżynier nadzoru
Tel.: + 48 34 32 72 970 wew. 212; kom. 608 550 573