Lista aktualności Lista aktualności

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu ZG.270.1.7.2020

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie /adres: Nadleśnictwo Gidle, Niesulów 3, 97-540 Gidle/,zawiadomia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gidle w roku 2021roku.”