Lista aktualności Lista aktualności

Szkody łowieckie- zmiana zasad szacowania

Z dniem 1 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie Prawa łowieckiego (Dz. U. z dn. 30 marca 2018 poz. 651).


Zgodnie z tymi zmianami wniosek o szacowanie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, oraz o ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel gruntów składa do organu wykonawczego gminy własciwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Szacowania szkód dokonuje zespół składający się z przedstawiciela gminy, zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz własciciela lub posiadacza gruntu, na którym szkoda wystąpiła.

Włascicielowi gruntów, na których wystąpiła szkoda przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe własciwego ze względu na wystąpienie szkody. Odwołanie wnosi się do 7 dni od podpisania protokołu.

 

Więcej informacji na ten temat:

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/ruszaja-szkolenia-z-zakresu-szacowania-szkod-lowieckich