Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie - wykonywania przeglądów konserwacyjnych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Zaproszenie do przetargu,
do którego zgodnie z art. 2. ust. 1. pkt 1/ ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)
nie stosuje się przepisów tej ustawy
/adresowane wyłącznie do przedsiębiorców/


1. Organizator: Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie /adres: Niesulów
3, 97-540 Gidle/, posiadające NIP 5730108480 zwane dalej Zamawiającym lub
Nadleśnictwem.


2. Niniejsze zaproszenie jest skierowane wyłącznie do przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy są zobowiązani posiadać uprawnienia do wykonywania przeglądów
konserwacyjnych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem
podnoszenia.
Organizator zaprasza do przetargu w celu zawarcia umowy w sprawie wykonywania
przeglądów konserwacyjnych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym
napędem podnoszenia, będących własnością Organizatora.