Lista aktualności Lista aktualności

Zapytanie o cenę

Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie /adres: Niesulów 3, gm. 97-540 Gidle/, posiadające NIP 5730108480 zwane dalej Zamawiającym lub Nadleśnictwem składa zapytanie o cenę w celu zawarcia umowy na „Naprawę dwóch tuneli szkółkarskich."