Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Gidle prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o nowy Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata 2018-2027.
W tym okresie w zakresie zadań z hodowli lasu planuje się
Odnowienia i zalesienia – 2024 ha
Odnowienia pod osłoną – 402,38 ha
Poprawki i uzupełnienia – 8,09 ha
Pielęgnowanie – 3470,64 ha
Zabiegi agrotechniczne- 2434,47 ha

Nadleśnictwo Gidle prowadzi własną produkcję sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim Sowin, w której produkowane są sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym. Gospodarstwo Szkółkarskie jest jedną z największych co do ilości produkowanych sadzonek szkółką Polski. Zdolność produkcyjna szkółki osiąga 3-4 mln szt. sadzonek gatunków lasotwórczych.
Szkółka dysponuje wieloma innowacjami technologicznymi, które usprawniają prowadzone tam prace. Nasiona wysiewane są na jednej lini technologicznej a sadzonki rozwijają się w sterowanych komputerowo tunelach foliowych. Dzięki technologii komputerowej możliwe jest stworzenie idealnych warunków klimatycznych dla rozwoju roślin.
Nadleśnictwo Gidle współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwestii zalesień terenów porolnych.

Gospodarka nasienna w Nadleśnictwie
Nasiennictwo leśne jest jednym z działów hodowli lasu. Obejmuje czynności związana z wyborem drzew matecznych, drzewostanów nasiennych. Nadleśnictwo Gidle posiada łącznie 30 drzewostanów nasiennych. Źródła nasion w Nadleśnictwie Gidle znajdują się w dwóch oddziałach.
Nadleśnictwo Gidle posiada również uprawy pochodne poza blokami upraw o powierzchni 74,29 ha.
Na terenie Nadleśnictwa w ramach programu testowania potomstwa buka zwyczajnego, została założona powierzchnia doświadczalna w oddziale 256 h..