Wydawca treści Wydawca treści

Izba przyrodniczo-leśna

Izba przyrodniczo-leśna znajduje się w Ośrodku Szkoleniowym Operatorów Maszyn Leśnych przy siedzibie Nadleśnictwa Gidle w Niesulowie.

 

Izba przyrodniczo-leśna jest jednym z elementów bogatej oferty edukacyjnej, skierowanej do placówek oświatowych z terenu radomszczańskiego, częstochowskiego, pajęczańskiego oraz do organizacji i stowarzyszeń pozarządowych. W izbie prowadzone są zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczo-leśnej w formie warsztatów, konferencji i wykładów dla grup zorganizowanych. Sala, w której odbywają się zajęcia wyposażona jest w profesjonalne pomoce naukowe oraz sprzęt audiowizualny.

W ramach zajęć praktycznych odwiedzający izbę przyrodniczo-leśną mogą poszerzyć swoją znajomość podstawowych gatunków roślin. Do tego celu w otoczeniu izby zostały zainstalowane światowidy prezentujące drzewa i krzewy. Oprócz nich skwery i wydzielone sektory porasta szereg ciekawych gatunków roślin, które w celu lepszego poznania wyposażono w tabliczki z nazwą gatunkową. Wśród nich spotkać można także okazy pomnikowe drzew.