Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu

W zasięgu Nadleśnictwa Gidle znajduje się jeden obszar chronionego krajobrazu- Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu. Do jego granic przylegają dwa inne obszary chronionego krajobrazu- Doliny Widawki i Włoszczowsko-Jędrzejowski, zlokalizwoane są one tuż za wschodnią granicą Nadleśnictwa.

Piliczański OChK utworzony został z dniem 24 marca 2009 roku zgodnie z Rozporządzeniem nr 8/2009 Wojewody Łódzkiego. Obejmuje on tereny chronione ze względu na krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.