Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat przyrody „Dębowiec”

Został powołany z dniem 20 października 1965 roku. Rezerwat obejmuje swoim zasięgiem 47,10 ha. Położony jest na terenie gminy Żytno, w całości na gruntach należących do Nadleśnictwa Gidle, leśnictwo Dębowiec.

Celem ochrony Rezerwatu jest zachowanie naturalnego grądu z lipą szerokolistną i łęgu wiązowo-jesionowego z rzadkimi gatunkami roślin zielnych. Ciekawym elementem przyrodniczym jest niemal naturalnych charakter szaty roślinnej, występuje tu około 355 gatunków roślin. W granicach rezerwatu znajduje się najdalej wysunięte na północ stanowisko lipy szerokolistnej. Rezerwat przyrody „Dębowiec” zlokalizowany jest w granicach obszaru Natura 2000 OZW Las Dębowiec PLH100023.

Położenie rezerwatu Dębowiec na tle podziału powierzchniowego Nadleśnictwa Gidle

 

Rezerwat przyrody „Jasień”

Rezerwat Przyrody „Jasień” został powołany z dniem 16 października 1958 roku. Jego powierzchnia stanowi 19,81 ha. Położony jest ona na terenie gminy Kobiele Wielkie. Cały rezerwat znajduje się na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Gidle.

Głównym celem ochrony na terenie rezerwatu jest zachowanie stanowiska naturalnego występowanie cisa pospolitego Taxus baccata. Gatunek ten występuje głownie w północnej części rezerwatu, w nieregularnym rozmieszczeniu, pojedynczo lub tworząc małe grupy od kilku do kilkunastu sztuk. Do cennych składników flory występujących na tym terenie należą m.in.: liczydło górskie, starzec kędzierzawy, wroniec widlasty. Rezerwat leży na obszarze Natura 2000 SOO Cisy w Jasieniu PLH100018.

Położenie rezerwatu Jasień na tle podziału powierzchniowego Nadleśnictwa Gidle.