Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:
• cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
• cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
• cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Gidle posiada własne maszyny do pozyskania (harwestery) i zrywki (forwardery, skidery) drewna.

Harwestery:
1. Harwester Ponsse ERGO – zrębowo-trzebieżowy
2. Harwester Ponsse BEAVER – trzebieżowy
3. Harwester 1270 Timberjack – wyposażony w głowicę trzebieżową

4. Harwester Ponsse ERGO 8W – zrębowo-trzebieżowy

Forwardery:
1. Forwarder Ponsse ELK – forwarder duży pow. 12 t ładowności
2. Forwarder Ponsse GAZELLE – forwarder mały 10-11 t ładowności
3. Forwarder Ponsse WISENT – w wersji z klembankiem do zrywki drewna dłużycowego oraz krótkiego
4. Forwarder Ponsse Elk 8W - forwarder duży o 13 t ładowności

Skider:
1. Skider 740 B Timberjack – skider linowy z jedną wciągarką

Nadleśnictwo Gidle prowadzi gospodarkę leśna na ponad 20 tyś. ha i pozyskuje ok. 90 tys. m³ rocznie.

Drewno pozyskane w Nadleśnictwie Gidle kupowane jest głównie przez przedsiębiorstwa zajmujące się jego przerobem np. tartaki, producenci sklejek, palet, oklein czy mebli.