Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Gidle bierze udział w projekcie „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W związku z w/w projektem na terenie Nadleśnictwa w leśnictwie Wikłów został wybudowany zbiornik małej retencji.