Położenie

Nadleśnictwo Gidle jest jedną z 38 jednostek wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Historia

Początek Nadleśnictwu Gidle dało istniejące już w początkach XVIII wieku leśnictwo o tej samej nazwie. W Roczniku Korpusu Leśnego Królestwa Polskiego na rok 1832 mówi się o istnieniu Leśnictwa Gidle ze strażami w Cykarzewie, Orzechowie, Sierakowie i Poczesnej. W 13 lat później, Rocznik Administracyi Leśnej Królestwa Polskiego wymienia Nadleśnictwo Gidle oraz straże leśne w Niesulowie i Poczesnej.

Organizacja nadleśnictwa

Strukturę Nadleśnictwa stanowią: 1. biuro Nadleśnictwa 2. leśnictwa 3. Ośrodek Szkoleniowy Operatorów Maszyn Leśnych.

Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny

Nadleśnictwo Gidle zaprasza do Szkoły Operatorów Specjalistycznych Maszyn Leśnych na profesjonalne kursy i szkolenia w zakresie technik pozyskiwania i zrywki drewna przy użyciu mobilnych maszyn leśnych typu harwester i forwarder, symulatorów elektronicznych oraz maszyn stacjonarnych.